FÖLDRAJZ - AFRIKA FÖLDRAJZA, TIPIKUS TÁJAK

BD-064-FOL

A tananyag a 7. évfolyam részére dolgozza fel Afrika természeti, társadalmi-gazdasági földrajzát, illetve környezeti jellemzőit, a témákhoz azonban olyan tartalmi elemek is tartoznak, amelyek a 9–10. évfolyamban is jól használhatók. A földrajzi övezetesség, fejlődő országok, globális környezeti problémák, éhínség és elsivatagosodás ismeretanyagának közvetítésén túl segíti a földrajzi képességek fejlesztését, a természeti és a társadalmi folyamatok közötti összefüggések jobb megértését is.

Témakörök:
• Afrika szerkezete és felszíne
• Afrika éghajlata
• Afrika népessége
• Afrika gazdasága
• A sivatagok
• Az oázisok
• Az esőerdő-vidékek
• A monszun járta tájak
• A mediterrán táj
• A tajgavidék