KÉMIA - ANYAGSZERKEZET

BD-064-KEM

A tananyag a szabad szemmel és mikroszkóppal sem látható atomi világot mutatja be és a kémia alapját képező atomszerkezeti ismereteket és az atomok között kialakuló kémiai kötéseket, a molekulák szerkezetét taglalja. Animációkkal segíti megérteni a molekuláris szinten zajló folyamatokat és nagy hangsúlyt helyez a szerkezettulajdonsági kapcsolatokra. A tananyag alkalmas teljes tanórák interaktív feldolgozására is.

Témakörök:
• Atommodellek
• Az atom szerkezete
• Az elektronhéjak
• Az elektronburok szerkezete
• Az atomok elektronszerkezetének kiépülése
• A periódusos rendszer
• Az ionkötés
• A kovalens kötés
• A molekulák szerkezete
• A fémes kötés
• Másodrendű kötések