KÉMIA - KÉMIAI ALAPISMERETEK

BD-090-KEM

A program feladatok sorozatait felhasználva a környezetünkben megtalálható anyagokat és azok érzékszerveinkkel megtapasztalható tulajdonságait, változásait rendszerezi, miközben nagyszámú interaktív gyakorlófeladatot is tartalmaz az anyagmennyiséggel kapcsolatos számításokhoz.
Foglalkozik többek között a vegyi anyagok veszélyeivel, ismerteti és gyakoroltatja a veszélyességi címkék használatát, illetve a levegő és a fosszilis tüzelőanyagok bemutatása során kitér azok környezeti ártalmaira, valamint a légszennyezés okaira, összetevőire is.

Témakörök:
• Az anyagok csoportosítása
• Fizikai és kémiai tulajdonságok
• Veszélyes anyagok a környezetünkben, veszélyességi jelek
• Fizikai változások, kémiai átalakulások
• Mennyiségek a kémiában – A mól
• A kémiai egyenlet és mennyiségi jelentése
• A kémiai folyamatok energiaváltozása
• Az égés és annak szerepe az energiatermelésben
• A fosszilis energiahordozók
• A levegő