MATEMATIKA - NEVEZETES FÜGGVÉNYEK

BD-LI0103-HUHU

A szerkesztések tanításához elengedhetetlen a pontos és precíz bemutatás. A természetben és a mesterséges környezetben előforduló sokféle forma, a művészetben fellelhető örök értékű díszítő motívumok alkotják a tengelyesen tükrös négyszögek és sokszögek alapját. A tananyag ezeket felhasználva olyan képeket tartalmaz, amelyek ismerősek a gyerekeknek és könnyen lekötik figyelmüket, így játékosan sajátíthatják el a tananyag lényegét.

Témakörök:
• Függvények vizsgálata (Zérushely; Monotonitás; Meredekség; Szélsőérték; Korlátosság; Konvexitás, konkávitás, inflexió; Paritás; Periodicitás)
• Nevezetes függvények (Konstans; Abszolút érték; Előjel; Egészrész, törtrész; Reciprok; Logaritmus; Másodfokú; Négyzetgyök; Szögfüggvények)
• Feladatok