IRODALOM - A MAGYAR IRODALOM SZÜLETÉSE

BD-080-MAGY

Témakörök:
CD 1
A magyar irodalom megszületése – A régi magyar irodalom nagy alakjai
• XV. századig: A reneszánsz születése, hatása az irodalomra, művészetekre
• XV. század: Janus Pannonius, a magyar irodalom megszületése
• XVI. század: A magyar nyelvű irodalom kibontakozása – Képviselői: Heltai Gáspár, Bornemissza Péter, Tinódi (Lantos) Sebestyén, Balassi Bálint
• XVII. század: Zrínyi Miklós

CD 2
„Ember és polgár leszek…” – A felvilágosodás irodalmából
• XVIII. század: A felvilágosodás fogalma, megjelenése, elterjedése, hatása az irodalomra
• Csokonai Vitéz Mihály
• Fazekas Mihály

„Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton…”
• XIX. század: Arany János élete, a Toldi keletkezése
• A Toldi sikere – hatása költői pályafutására – Arany János és Petőfi Sándor barátsága
• Toldi – elbeszélő költemény