NYELVTAN - SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS - OLVASÁS ELŐTT, OLVASÁS UTÁN

BD-090-SZOV2

A „Szövegértés, szövegalkotás II.” interaktív tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek teremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A szövegek értelmezése és szövegalkotás közben fejlődik a 9–10 évesek szövegelemző és szövegmegértő képessége, olvasási módszereket, stratégiákat sajátíthatnak el, melyeknek köszönhetően sikeresebbek lehetnek az olvasott-írott információk világában történő eligazodásban. Képességfejlesztő játékok segítik az olvasási, szövegalkotási kedv felkeltését és fenntartását, így a tananyag használatának eredményeképpen a gyerekek közelebb kerülhetnek az olvasóvá váláshoz.

Témakörök:
• Egyet mondok – mondatalkotás
• Apránként – a szövegegységek megértése
• Nagyjából – olvasás előtt
• Következtetve – előzetes feltevések
• Meg-megállva – feltevések ellenőrzése
• Belső képeket nézegetve – elképzelés
• Visszanézve – olvasás után
• Böngészgetve – hírek, hirdetések, meghívók
• Alaposan – utasítások, matematikai szövegek
• Másképpen – ábraértelmezések, ábraalkotások
• Játéktár – az olvasási kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok