MATEMATIKA - GEOMETRIAI TRANSZFORMÁCIÓK

BD-064-MAT

A geometria tanításának ez a fejezete különösen igényes szemléltetést kíván. A bennünket körülvevő természetes és mesterséges környezet változatos formavilága, a természet és az ember díszítőművészete, motívumkincsének páratlanul gazdag tárháza képezi a téma feldolgozásának alapját. Ezzel többek között az volt a célunk, hogy a gyerekek a természet, az épített környezet és művészeti alkotások szimmetriáit felfedezzék és ezekben megtanuljanak gyönyörködni. A tananyag két nagyobb egységből áll: Az első részben olyan alapvető fogalmakat világít meg szemléletesen és gyermek közelien, mint például a mozgás, a pont-transzformáció és a szimmetria. A további tanulmányaik során egy-egy geometriai transzformáció specifikumait vizsgálva, ezekre az alapvető fogalmakra építhetünk. A második részben a tengelyes tükrözést dolgoztuk fel részletesen és gondot fordítottunk arra is, hogy a gyerekek konkrét tevékenységekkel jussanak el az összefüggések felfedezéséhez. Ezt a célt szolgálják a játékok és a feladatlapok. A tananyag
tankönyv független és egyes részletei egyaránt használhatóak a különböző évfolyamokon, a negyediktől akár tizedik osztályig.

Témakörök:
• Szimmetriák a természetben, az épített környezetben és a művészetben
• Minták szimmetriái. Sorminták, terülőminták elemzése, készítése mozgatással
• Parkettaminták szimmetriái. Parkettaminták elemzése, készítése mozgatással
• Mozgás megadása zászlópárral
• Szabályjáték pontokkal
• A tengelyes tükrözés tulajdonságai
• Síkbeli alakzatok tengelyes szimmetriái
• Tengelyesen tükrös háromszögek, négyszögek és tulajdonságaik
• Tengelyesen tükrös sokszögek, szabályos sokszögek