MATEMATIKA - KOMPETENCIAFEJLESZTÉS - SZÁMFOGALOM

BD-090-KOMP1

Ez a tananyag cselekedtető tapasztalatszerzéssel biztosítja a matematikai képességek, köztük kiemelten a gondolkodási készségek fejlesztését. Segíti a gyerekeket, hogy életközeli helyzetekben konkrét tapasztalatokat szerezhessenek különböző matematikai fogalmakról.
A feladatok összeállítása során alapvető szempont volt a gyermek életkori sajátosságainak figyelembe vétele, illetve az is, hogy lehetővé tegye a differenciált egyéni fejlesztést is. A játéktárban található programok folyamatosan biztosíthatják néhány alapvetően fontos képesség (pl. összehasonlítás, megkülönböztetés, következtetés) erősítését.

Témakörök:
• Megfigyelem, összehasonlítom – a számfogalom alapozása
• Szétválogatom, rendezgetem – halmazok-logika, sorozatok
• A számoknak sok neve van – számfogalom építés, a számok összeg- és különbség alakjai
• Összeadom, kivonom – műveletértelmezések
• 10-nél nagyobb számok – számfogalom építés
• Mit csinál a gép? – szabályjátékok
• Ismerkedjünk meg közelebbről! – számtulajdonságok
• Így könnyebb! – számolási eljárások
• Játéktár – gondolkodási képességeket fejlesztő játékok
• Megmutatom, hogy mit tudok! – felmérések