MATEMATIKA - KOMPETENCIAFEJLESZTÉS - SZÁMOK AZ EZRES SZÁMKÖRBEN

BD-090-KOMP3

A tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek megteremtésében, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a problémamegoldási folyamatoknak. A 3. évfolyam egy-egy fontos matematika tantervi anyagának feldolgozása során képességfejlesztő játékokkal végigvezeti a tanulókat a tapasztalatszerzés és fogalomalkotás folyamatán.
Tananyagunk biztosítja, hogy a gyermek a valóságból merítse matematikai ismereteit, illetve a cselekedtető tapasztalatszerzésen alapuló, tevékenykedtető, a gyermekek életkori sajátosságait figyelembe vevő matematikatanítást kínál és gondoskodik a kellő differenciálási lehetőségről.

Témakörök:
• Ezerig tudom – számok az ezres számkörben
• Ezek is számok – törtek, negatív számok
• Megoldom valahogy – a szakaszos ábrázolás bevezetése
• Sokféleképpen – kombinatorika
• Fejben számolok – közelítő és pontos számolási eljárások
• Írásban számolok – írásbeli számolási eljárások
• Megalkotom, megmérem – alkotások, mérések
• Elmozgatom – transzformációk
• Megmutatom, hogy mit tudok – felmérések
• Játéktár – a problémamegoldó kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok