NYELVTAN - SZÖVEGÉRTÉS, SZÖVEGALKOTÁS - A MONDATALKOTÁS

BD-080-SZOV

A „Szövegértés, szövegalkotás” interaktív tananyag segíti a tanítókat olyan helyzetek kialakításában, amelyekben a gyermek aktív résztvevője a kommunikációs folyamatoknak. A szövegek értelmezése és a szövegalkotás közben fejlődik a 9–10 évesek szövegelemző és szövegértő képessége, megismerhetik és gyakorolhatják a társas kommunikációt, elsajátíthatják különböző műfajú szövegek alkotásának módját, a képességfejlesztő játékok pedig segítik a kifejező kedv felkeltését és fenntartását is. A tananyag használatának eredményeképpen folyamatosan tudatosodik a gyermekek szó- és írásbeli nyelvhasználata és képessé válnak gondolataik, érzései és véleményük egyre árnyaltabb kifejezésére.

Témakörök:
• Egyet mondok – mondatalkotás
• Összefűzöm – kapcsolódó mondatok
• Az idő sodrában – az elbeszélés rendező elve az időrend
• Elbeszélem – az elbeszélő fogalmazás szerkezete
• Beszélgetünk – a párbeszéd
• Szavakkal képet festek – a leírás
• Ismerd meg! Bemutatom – a jellemzés
• Üzenek, írok – az sms, a képeslap, a levél
• Nyelvi építőkövek – nyelvi eszközök a fogalmazásban
• Játéktár – a kifejező kedv felkeltését, fenntartását biztosító játékok