MATEMATIKA - KALÓZ SZÁMOLÓBOKSZ

BD-OT0101-HUHU

Segít megismerkedni a számokkal 1–10-ig, 1–20- ig. Rávezet az összeadás, kivonás műveletek mibenlétére és játékos képekkel tarkított formában fejleszti a matematikai készségeket. Az alkalmazással sorban, illetve véletlenszerűen is haladhat a feladatok között.

53 feladatlap digitális formában
Típusfeladatok: kisebb-, nagyobb-, egyenlő jelek; helyiérték meghatározás; számpiramis