FÖLDRAJZ - TÁVOLI FÖLDRÉSZEKEN

BD-100

A digitális tananyagunk a 7. osztályos földrajztanításhoz készült, mely segítségével
a tananyag szemléletesen és a tanulói interaktivitásra építve dolgozható fel. A kontinensek földrajzi-környezeti jellemzőit ok-okozati összefüggéseikben, a földszerkezetet, a földrajzi övezetességet, a tipikus tájakat és a gazdasági élet kapcsolatrendszereit pedig modellszerűen mutatja be. A tanárok munkáját módszertani ajánlások, vázlatok és rendszerező táblázatok segítik, a tanulók tudásukat pedig változatos feladatok során mélyíthetik el és alkalmazhatják.

Témakörök:
• A kontinensek területe és népessége
• Afrika bemutatása
• Oázisgazdálkodás
• Ausztrália szerkezete
• Az Andok kialakulása
• Dél-Amerika sokszínűsége
• Észak-Amerika jellemzése
• A Kordillerák kialakulása
• Észak-Amerika bemutatása
• Földrajzi övezetesség
• Az Amerikai Egyesült Államok városai
• Az USA gazdasági fejlődését elősegítő tényezők
• Technológiai park
• A Himalája kialakulása
• Ázsia a kétarcú kontinens
• Délkelet-Ázsia gazdasági fejlődése